Video of the Day Feed http://europeanfilmgateway.eu/rss/video-of-the-day/FÖLD RABJAI, A/manda%3A%3A3320d5d7c5c0e1ddb3c43240c3cf4a6a Balogh András földműves leánya, Juli megszédül a cirkusz világától, titokban elhagyja faluját, s a táncmesterrel egy fővárosi mulatóba szerződik. Csábítója éjszaka is táncgyakorlatokkal gyötri, s még veri is a lányt, aki egy éjjel megszökik kínzójától és Oroszországba szerződik. Juliból Juliette lesz, s hamarosan egy herceg taskenti birtokán látjuk viszont, ahol fényűzően él. Közben kitör a háború. A kastélyba foglyok érkeznek. Juli felfedezi közöttük apját, de az nem bocsátja meg, hogy szégyent hozott rá. Egy napon, amikor a kicserélt foglyok a hajnali ködben hazájukba indulnak, Juliette felölti Juli régi ruháit, befonja haját, s otthagy mindent, gazdagságot, szerelmet, és visszatér a földre, "amelynek rabjává lett a lelke, amikor világra jött. (Adaptált mű: Julcsa, Juliette - Emőd Tamás egyfelvonásos színdarabja. A film felvételeinek egy részét a fóti Károlyi kastélyban és annak parkjában forgatták. Károlyi László gróf, a felesége, Apponyi Fanni grófnő "és a két főúri család más tagjai" is szerepelnek a moziban.)The daughter of the farmer András Balogh, Juli, is confused by the sight of a circus, she leaves her native village secretly and enters into an engagement with the dance master at a night club in the capital. Her seducer tortures her with dancing drills even during the night, what is more, he beats her. She escapes from her tormentor one night and enters into engagement in Russia. Juli becomes Juliette, and soon we can see her again on the Tashkent property of a prince, where she lives in luxury. In the meantime, war breaks out. Prisoners are brought into the castle. Juli discovers her own father among them, but he does not forgive her for bringing shame on him. One day, as the exchanged prisoners set off for their homeland in the morning fog, Juliette dresses up in the old clothes of Juli, braids her hair and leaves everything, riches and love behind, to return to the land, "which her soul became a prisoner of in the very moment she was born". /Based on Tamás Emőd’s one act play “Julcsa, Juliette”. Some of the scenes were filmed in the Károlyi Manor and on its grounds, in Fót. Count László Károlyi, his wife Countess Fanni Apponyi and “other members of both noble families” (that of Count György Apponyi) appear in the movie./ fr FÖLD RABJAI, A http://europeanfilmgateway.eu/fr/detail/FÖLD RABJAI, A/manda%3A%3A3320d5d7c5c0e1ddb3c43240c3cf4a6a Genre: Feature film / játékfilm
Pays:
Année: 1917
Durée: 00:33:37
Director:
Fournisseur: MaNDA
Société de production: Pallas Film
Droits: Copyright protected / ()
Langue:hu
Mots-clés: EFG1914 / World War, 1914-1918 -- Hungary / World War, 1914-1918 -- Russia / World War, 1914-1918 -- Tank warfare / World War, 1914-1918 -- Trench warfare / Infantry / Soldiers / Prisoners of war / World War, 1914-1918 -- Prisoners and prisons, Russian / World War, 1914-1918 -- Battlefields / Women and the military / War and families / City and town life / World War, 1914-1918 -- Moral and ethical aspects / World War, 1914-1918 -- Motion pictures and the war / World War, 1914-1918 / apa / father / arisztokrata / aristocrat / asztal / table / autó / car / ágyú / cannon / bohóc / clown / batyu / bundle (pack) / barakk / bunk / behívó / draft notice / bevonulás (katonák a behívóra) / to join the unit / birtok / estate / bőrönd / suitcase / budoár / boudoir / bunda / fur coat / búcsú / send-off / cigaretta / cigarette / cirkusz / circus / cirkuszi lakókocsi / circus trailer / csepűrágó / showman / csikó / foal / délutáni tea / afternoon tea / dolgozószoba / study (room) / egyenruha / uniform / eke / plow / előadás / show / erdő / forest / estély / soiree / ezred / regiment / falu / village / falusi utca / village street / falusiak / villagers / farakás / wood pile / fedezék / cover / felcser / field doctor / fésülködő asztal / dressing table / fogoly / captive / fogolycsere / prisoner exchange / fogolytábor / Prisoner of War camp / folyópart / riverside / főváros / capital city / gárdalovas (orosz) / Guard Cavalry Trooper (Russian) / gyárkémény / smokestack / gyerek / child / hajfonás / braiding hair / hálószoba / bedroom / hazatérés / soldier's homecoming / hegyoldal / hillside / herceg / prince / hímzett szalag (népviselet) / embroidered ribbon (as part of hungarian women’s folk dress) / hordágy / stretcher / inas / valet (manservant) / kaláris (népviselet) / bead necklace (as part of hungarian women’s folk dress) / kapa / hoe / kard / sword / karosszék / armchair / kastély / manor / kastélypark / manor grounds / katona / soldier / katonai hátizsák / military backpack / katonai kitüntetés / military medal / katonaláda / footlocker / kocsis / coachman / kovácsoltvas kapu / wrought iron gate / könyv / book / kötény (népviselet) / apron (as part of hungarian women’s folk dress) / közönség / audience / lakáj / footman (manservant) / lány / daughter / lánytestvér / sister / lovas artista / horse acrobat / lovashintó / coach / lovaskocsi / cart / ló / horse / lövészárok / dugout / meghívás / invitation / menetelés / marching / mulató / night club / mulatozók / revellers / műlovar / equestrian vaulting / művészügynökség / talent agency / népviselet (magyar) / folk dress (Hungarian) / Odessza / Odessa / orosz / Russian / Oroszország / Russia / őr / guard / parancs / military order / paraszt / peasant / parasztszoba / peasant room / pálma (szobanövény) / indoor palm / pezsgő / champagne / puska / rifle / rab / prisoner / roham / charge (military maneuver) / rokkant katona / disabled soldier / rokolya (népviselet) / petticoat (as part of hungarian women’s folk dress) / rókavadászat / fox hunting / sebesült / wounded / sírás / weeping / sofőr / chauffeur / spanyolfal / screen (furniture) / szalon / parlour / szántás / plowing / szekrény (ruhás) / wardrobe / szerződés / contract / szoba / room / szobalány / maid / szöktetés / elopement / szőttes / woven fabric / Taskend / Tashkent / tánc / dance / táncgyakorlás / dance practice / táncmester / dance master / táncosnő / dancer / tisztás / glade / torkolattűz / muzzle fire / utazóruha / travelling dress / ügynök / agent / vadász / fox hunter / vadászkutya / hound / vaságy / military iron bed / vállkendő (népviselet) / shawl (as part of hungarian women’s folk dress) / város / town / városi utca / town street / vendég / guest / verés / beating / veszekedés / quarrel / vesszősöprű / besom broom / I. világháború / World War I. / I.VH / WWI / 1913 (év) / 1913 (year) / Lövészárkokon túl / Beyond the trenches / Háború a hátországban / The war at home / Szórakoztatóipar a hátországban / Entertainment at home / Filmgyártás az I. világháború alatt / Film production during World War I ]]>
Fri, 09 Dec 2016 03:50:13 GMT