Video of the Day Feed http://europeanfilmgateway.eu/rss/video-of-the-day/AB Hasse W. Tullberg Stockholm/sfi%3A%3Ac7b39366a02a8f65dbcf667863ed357e Film producerad av Tullberg om bolagets aktiviteter: tryckeri, bokbinderi, bokförlag, blankettförlag, kartografisk anstalt och filmreklam. Filmen presenterar de olika avdelningarna på affärs- och industrikomplexen vid Kungsbroplan i Stockholm.1. AB. Hasse W. Tullberg Stockholm – 1920 / 2. Tryckeri - Bokbinderi - Bokförlag - Blankettförlag - Kartografisk anst. - Filmreklam / 3. Filmen är utförd av A.-B. Hasse W. Tullberg Avd. Filmreklam / 4. Firman Hasse W. Tullberg grundades 1871 i Linköping av Bokförläggaren Hasse W. Tullberg / 5. År 1888 flyttade firman till Stockholm, Drottningatan 52, därpå till Fredsgatan 28 och några år senare till Hamngatan 36. År 1909 byggde firman sitt affärs- och industrikomplex vid Kungsbroplan 3. / 6. En dag hos Tullbergs - "Morgonstund har guld i mund" / 7. Bolagets verkställande direktör Emil Boberg / 8. Stora kontoret / 9. "Posten läses" - Dir. Emil Boberg samt kamrerarne Sten Holmström och Emil Landenius / 10. Litterära avdelningen: Redaktör Gustav Åsbrink och general J. A. M. Blomstedt / 11. Reklamavedelningarnas huvudredaktion: Kapten Ragnar Ring och fru Alma Herrström / 12. Kartografiska avdelningen: Kapten G. Högstadius samt kartredaktörerna M. Lundquist och G. Wickman / 13. Nedre kontoret: "Landsorten" / 14. Det viktigaste av allt: "Kassan" - Fröknarna Ida Söderberg och Jenny Svahn / 15. Tekniska avdelningen - Faktorskontoret: Tryckeriförest. M. Peterson /16.. Sätteriet - "Alla sättare äro bra utom de tråkiga" / 17. Maskinsätteriet / 18. Stereotypgjuteriet / 19. Stereotyper till rotationspressen gjutas och svarvas / 20. Tullbergs "elektriska stol"… / 21. ... som också kan användas som gjutinstrument / 22. Tryckeriet - Diegelpressar - tryckfrihetens stamort hos Tullbergs / 23. Snällpressar / 24. Lagermanspressar / 25. Rotationspress / 26. Fortsättning följer /28. Bokbinderiet / 29. Upplagan "brytes" / 30. De färdiga trycksakerna emballeras och avsändes / 31. Frukostrast - Rörelse på kaffemarknaden… /32. ... och en storm i Klara sjö / 33. A.-B. Hasse W. Tullberg är icke endast tillverkare av böcker utan även förläggare några av de större förlagsarbeterna / 34. A.-B. Hasse W. Tullberg utför alla arbeten inom branschen och är banbrytare i Sverige för en del specialiteter, bland vilka märkas firmans välkända självkopieringsböcker / 35. En självkopieringsbok är ej gjord i en handvändning. Först passerar papperet tryckpressen: redan vid iläggningen sorteras de tjocka och tunna arken / 36. De tryckta bladen granskas och läggas i "stötar", varvid de olika böckerna åtskiljas genom pappersremsor / 37. "Stöten" skäres, limnas och varje bok förses med försättspapper / 38. Boken häftas / 39. Omslaget påsättes / 40. Sedan böckerna torkat i press skäras de / 41. Boken pagineras / 42. Boken förses med kopieringspapper / 43. En annan av Tullbergs specialiteter, som firman infört i Sverige, är ståltrycket / 44. Gravyr- och teckningsateljén / 45. Ståltrycket fordrar omsorgsfulla förarbeten. Först utföres en originalteckning / 46. Komplicerade teckningar överföras på en stålstans medelst pantograf / 47. Stålstansen graveras / 48. Därefter går stansen till ståltryckeriet / 49. För tryckning måste tillverkas en mot stansens fördjupningar svarande matris av papp, vilken framställes i själva pressen / 50. Klart till tryckning / 51. De tryckta arken uppläggas var för sig att torka på bräder, för att det ömtåliga trycket ej skall skadas / 52. A.-B. Hasse W. Tullberg dominerar inom en specialitet, nämligen blanketterna - Det finns väl knappast någon svensk medborgare, som ej haft att göra med "Tullbergs blanketter". De följa honom hela livet igenom / 53. Tullbergs filmavdelning / 54. Slut it AB Hasse W. Tullberg Stockholm http://europeanfilmgateway.eu/it/detail/AB Hasse W. Tullberg Stockholm/sfi%3A%3Ac7b39366a02a8f65dbcf667863ed357e Genere: Advertising film
Paese:
Anno: 1926
Durata: 00:57:13
Director:
Fonte esterna: Svenska Filminstitutet
Casa di produzione: AB Tullbergs Film
Diritti: In Copyright / ()
Lingua:sv
Parole chiave: IMediaCities / Företag / Filmbransch / Filmkompani ]]>
Fri, 09 Dec 2016 03:50:13 GMT